Pravidla závodu

Pořadatel závodu

Závod pořádá Sportovní klub Kubánkov. Nejsme zapsaný subjekt, spolek.
Hlavní zodpovědný kontakt: Petr Štverka, +420 605 218 214, vybehnu@kubankov.cz .

Základní údaje

Starty závodů se uskuteční v sobotu 9.5.2020 v 11:00 a 11:05 na fotbalovém hřišti Chlebovice 1963, tamtéž je i cíl, celé zázemí závodu (šatna, sprcha) a pozávodní přátelské posezení.

Maximální počet běžců na startu je 250 (součet běžců v obou závodech).

Kategorie

Jarní varianta závodu se koná ve dvou kategoriích:

  • Hlavní závod muž/žena: Půlmaraton 21km+⇅800m
  • Vedlejší závod můž/žena: Čtvrtmaraton 10,5km+⇅500m

Startovné, registrace a kapacita závodu

Kapacita závodu je 250 účastníků (součet přihlášených a uhrazených závodníků v hlavním a vedlejším závodě).

Registrace a úhrada startovného je možná buďto při registraci online předem od 20.3. do 30.4.2020 za 250 Kč anebo -při nenaplnění kapacity závodu- i v den závodu 9.5.2020 na místě za 350 Kč.

Registrující se závodník nejdéle do 1 dne od vyplnění registrace obdrží potvrzující email s pokyny k úhradě startovného; platbu provede nejpozději do 5 dnů od registrace, jinak se registrace stává neplatnou a bude zrušena. Zaplacené startovné je nevratné. Je však možné provést změny v registraci a sice do týdne před závodním dnem.

V ceně startovného je zahrnuto: občerstvení v zázemí závodu a na trase závodu, tombola o věcné ceny, po doběhu v zázemí převlékárna nebo párek v rohlíku, úschovna, šatna a sprcha, vyznačená trasa a časomíra.

Prezentace závodu

Prezentace závodu bude probíhat od 9:30 hodin v zázemí závodu na fotbalovém hřišti Chlebovice 1963. Doporučujeme nenechat prezentaci na poslední chvíli před startem a přijet s dostatečným předstihem. Závodnící obdrží při prezentaci startovní číslo, případně si vyzvednou pamětní tričko. K dispozici budou šatny v zázemí závodu a možnost odložit si u pořadatelů osobní věci. Pořadatel nenese zodpovědnost za věci odložené v celém areálu zázemí.

Povinná výbava

Vzhledem k délce a náročnosti trasy závodu není nutná ani pořadatelem kontrolována žádná povinná výbava. Jedná se ovšem o závod v náročném kopcovitém terénu a díky povětrnostním vlivům může být trať značně rozbahněná s množstvím kluzkých kamenů a kořenů. Důrazně proto doporučujeme obout vhodnou krosovou obuv.

Závod obecně a stručně

  • Hlavní závod odstartuje 9.5.2020 v 11:00 hodin z areálu fotbalového hřiště Chlebovice 1963.
  • Vedlejší závod odstartuje 9.5.2020 v 11:05 hodin tamtéž.
  • Závodník bere na vědomí, že je seznámen s náročností terénu na trati, a potvrzuje, že je psychicky i fyzicky způsobilý se závodu zúčastnit.
  • Každý účastník absolvuje závod na vlastní nebezpečí. Zdravotní péče není zajištěna a závodník souhlasí s tím, že pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za zdraví a život závodníka během celého konání akce.
  • Závodníci se smí pohybovat pouze po vyznačené trati. Trať závodu je značená individuálním značením závodu a sice páskou s logem „Kubánkov“.
  • Každý účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let, případně má souhlas svého zákonného zástupce. Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
  • Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty s vlastním značením pro závod.
  • K pohybu po trati jsou povoleny pouze běh a chůze. 🙂

Předčasné ukončení závodu

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit probíhající závod z důvodu zajištění bezpečnosti závodníků při neočekávaném ohrožení a to bez nároku na náhradu startovného. Tímto neočekávaným ohrožením se myslí např. extrémní změna počasí při prudké bouři, silný vítr způsobující polomy, prudké deště apod. Důvodem k předčasnému ukončení závodu je také ohrožení zdraví nebo života ze strany třetích osob nebo zvěře.

Souhlas s pravidly závodu

Registrací a zaplacením registračního poplatku účastník souhlasí s výše uvedenými pravidly a podmínkami závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky závodu změnit a to i bez předchozího upozornění.