Pravidla závodu

Pořadatel závodu

Závod pořádá Běžecký klub Kubánkov. Nejsme zapsaný subjekt, spolek…
Hlavní zodpovědný kontakt: Petr Štverka, 605 218 214, vybehnu@kubankov.cz .

Základní údaje

Start závodu se uskuteční v sobotu 12.05.2018 v 11:00 na fotbalovém hřišti Chlebovice 1963, tamtéž je i cíl, celé zázemí závodu (šatna, sprcha) a pozávodní přátelské posezení.

Maximální počet běžců na startu je 200 (součet běžců v obou závodech).

Kategorie

Jarní varianta závodu se koná ve dvou kategoriích:

  • Hlavní závod muž/žena, 16 kilometrů + ⇅500m
  • Vedlejší závod můž/žena, 8 kilometrů + ⇅300m

Startovné a webová registrace

Cena startovného je 150 Kč za osobu a do limitu závodu mají přednost přihlášky vyplněné zde na webu Kubankov.cz (rozuměj: v den závodu při registraci na místě už nemusí být k dispozici startovní číslo). Registrující se závodník nejdéle do 1 dne od vyplnění přihlášky obdrží potvrzující email s pokyny k platbě startovného; platbu provede nejpozději do 5 dnů od registrace, jinak se registrace stává neplatnou a bude zrušena. Zaplacené startovné je nevratné. Je však možné provést změny v registraci a to do 6.5.2017.

V ceně startovného je zahrnuto: občerstvení v zázemí závodu a na trase závodu, tombola, v zázemí převlékárna, úschovna a sprcha, vyznačená trasa a časomíra.

Prezentace závodu

Prezentace závodu bude probíhat od 9:30 hodin v zázemí závodu na fotbalovém hřišti Chlebovice 1963. Doporučujeme nenechat prezentaci na poslední chvíli před startem a přijet s dostatečným předstihem. Závodnící obdrží při prezentaci startovní číslo, případně si vyzvednou pamětní tričko. K dispozici budou šatny v zázemí závodu a možnost odložit si u pořadatelů osobní věci. Pořadatel nenese zodpovědnost za věci odložené v celém areálu zázemí.

Povinná výbava

Vzhledem k délce a náročnosti trasy závodu není nutná ani pořadatelem kontrolovaná žádná povinná výbava. Jedná se ovšem o závod v náročném kopcovitém terénu a díky povětrnostním vlivům může být trať značně rozbahněná s množstvím kluzkých kamenů a kořenů. Důrazně proto doporučujeme obout vhodnou krosovou obuv.

Závod obecně a stručně

  • Hlavní závod odstartuje 12.05.2018 v 11:00 hodin z areálu fotbalového hřiště Chlebovice 1963. Vedlejší závod bude poté odstartován s menším odstupem v řádu jednotek minut.
  • Závodník bere na vědomí, že je seznámen s náročností terénu na trati, a potvrzuje, že je psychicky i fyzicky způsobilý se závodu zúčastnit.
  • Každý účastník absolvuje závod na vlastní nebezpečí. Zdravotní péče není zajištěna a závodník souhlasí s tím, že pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za zdraví a život závodníka během celého konání akce.
  • Závodníci se smí pohybovat pouze po vyznačené trati. Trať závodu je značená individuálním značením závodu a sice páskou.
  • Každý účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let, případně má souhlas svého zákonného zástupce. Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
  • Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty s vlastním značením pro závod.
  • K pohybu po trati jsou povoleny pouze běh a chůze. 🙂

Předčasné ukončení závodu

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit probíhající závod z důvodu zajištění bezpečnosti závodníků při neočekávaném ohrožení a to bez nároku na náhradu startovného. Tímto neočekávaným ohrožením se myslí např. extrémní změna počasí při prudké bouři, silný vítr způsobující polomy, prudké deště apod. Důvodem k předčasnému ukončení závodu je také ohrožení zdraví nebo života ze strany třetích osob nebo zvěře.

Souhlas s pravidly závodu

Registrací a zaplacením registračního poplatku účastník souhlasí s výše uvedenými pravidly a podmínkami závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky závodu změnit a to i bez předchozího upozornění.